تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۲۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۳۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۷۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱*۲ اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
تبدیل دنده ای پلی اتیلن پیچی پلی رود ۹۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱/۴ ۱*۲اینچ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+