تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
موفه کوتاه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه کوتاه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۶۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه کوتاه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۰۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه کوتاه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۸۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه کوتاه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۰۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه کوتاه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۹۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه کوتاه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۸۷۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+