تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
موفه بلند پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۱۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۱۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۶۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۷۱۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
موفه بلند پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+