تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۷۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۱۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۸۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۴۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۳۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+