تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۸۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۲۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۲۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۰۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۲۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۵۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۱۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۱۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سه راه ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۳۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+