تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سیفون پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۳۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سیفون پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۲۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سیفون جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۸۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سیفون جوشی پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۶۹۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+