تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۷۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سیفون تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۸۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سیفون تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۳۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
سیفون تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۱۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۳۹۹/۱۰/۲۳

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+