تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۷۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۸۲,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰*۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۱۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبدیل پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۸۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+