تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۴,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۴۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۶۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
درپوش تست پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۱,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+