تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۲۶,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۶۹,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۹۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۱۵۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۲۳۵,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۵۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن جوشی پلی رود ۸۴۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+