تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۳,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۵۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۹۸,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۷۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۱۴۷,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۲۳۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۳۹۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن فاضلابی پلی رود ۷۵۰,۰۰۰ ریال پلی رود اتصال
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+