تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۲,۳۸۸,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۲,۹۸۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۴,۴۷۸,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۴.۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۴.۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۵,۶۳۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۳.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۷,۲۸۶,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۴.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۳.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۳.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________