تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۲,۳۸۸,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۲,۹۸۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۴,۴۷۸,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۴.۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۴.۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۵,۶۳۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۳.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۷,۲۸۶,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۴.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۳.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
لوله U.P.V.C پلیمرگلپایگان ۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۳.۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+