تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۴۰ mm پلیمرگلپایگان ۶۹,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۶۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله۵۰ mm پلیمرگلپایگان ۱۰۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۶۸
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۶۳ mm پلیمرگلپایگان ۱۵۳,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۰۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۹۰ mm پلیمرگلپایگان ۲۸۲,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۶۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۱۲۵ mm پلیمرگلپایگان ۵۰۴,۹۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۳۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۱۱۰ mm پلیمرگلپایگان ۴۳۶,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۳۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۱۶۰mm پلیمرگلپایگان ۹۵۰,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۴
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله ۲۰۰ mm پلیمرگلپایگان ۱,۸۴۰,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________