تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۶۹,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۶۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱۰۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۱۶۸
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱۵۳,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۱۰۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۲۸۲,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۶۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۴۳۶,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۳۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۵۰۴,۹۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۳۰
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۹۵۰,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۱۴
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱,۸۴۰,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۸

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید