تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۶۹,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱۰۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱۵۳,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۲۸۲,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۴۳۶,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۵۰۴,۹۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۹۵۰,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانوخم ۸۷/۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱,۸۴۰,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+