تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۶۹,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۸۹,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱۳۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۲۶۷,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۳۷۱,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۵۰۵,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۷۶۳,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله پلیمرگلپایگان ۱,۴۶۸,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+