تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۴۰ mm پلیمرگلپایگان ۶۹,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۸۰
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۵۰ mm پلیمرگلپایگان ۸۹,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۶۰
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۶۳ mm پلیمرگلپایگان ۱۳۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۲۵
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۹۰ mm پلیمرگلپایگان ۲۶۷,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۴۸
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۱۱۰ mm پلیمرگلپایگان ۳۷۱,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۴۵
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۱۲۵ mm پلیمرگلپایگان ۵۰۵,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۳۶
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۱۶۰ mmپلیمرگلپایگان ۷۶۳,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۸
زانو۴۵ درجه یکسرکوپله ۲۰۰ mmپلیمرگلپایگان ۱,۴۶۸,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________