تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۸۷/۵ سه سرکوپله پلیمرگلپایگان ۲۱۸,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه ۸۷/۵ سه سرکوپله پلیمرگلپایگان ۳۷۶,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه ۸۷/۵ سه سرکوپله پلیمرگلپایگان ۵۸۵,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه ۸۷/۵ سه سرکوپله پلیمرگلپایگان ۷۳۲,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه ۸۷/۵ سه سرکوپله پلیمرگلپایگان ۱,۲۷۳,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه ۸۷/۵ سه سرکوپله پلیمرگلپایگان ۲,۴۱۵,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+