تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ۴۵ درجه ۴۰ mm پلیمرگلپایگان ۱۴۲,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۱۵
سه راه ۴۵ درجه ۵۰ mm پلیمرگلپایگان ۱۷۸,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۸۴
سه راه ۴۵ درجه ۶۳ mm پلیمرگلپایگان ۲۶۷,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۴۵
سه راه ۴۵ درجه ۹۰ mm پلیمرگلپایگان ۴۷۵,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۳۵
سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵ mm پلیمرگلپایگان ۹۶۰,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۳
سه راه ۴۵ درجه۱۶۰ mmپلیمرگلپایگان ۱,۶۰۶,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۶
سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰ mm پلیمرگلپایگان ۶۶۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۲۰
سه راه ۴۵ درجه ۲۰۰ mm پلیمرگلپایگان ۳,۲۳۰,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________