تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۱۴۲,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۱۱۵
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۱۷۸,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۸۴
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۲۶۷,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۴۵
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۴۷۵,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۳۵
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۶۶۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۲۰
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۹۶۰,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۱۳
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۱,۶۰۶,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۳,۲۳۰,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ تعداد: ۲

با ما در تماس باشید  

 

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

 

 

با ما همراه باشید