تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۱۴۲,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۱۷۸,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۲۶۷,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۴۷۵,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۶۶۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۹۶۰,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۱,۶۰۶,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
سه راه ۴۵ درجه پلیمرگلپایگان ۳,۲۳۰,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+