تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه پلیمرگلپایگان ۳۳۶,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه پلیمرگلپایگان ۴۶۵,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه پلیمرگلپایگان ۵۵۴,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه پلیمرگلپایگان ۷۳۲,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه پلیمرگلپایگان ۹۴۹,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه پلیمرگلپایگان ۹۷۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+