تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۹۰*۶۳ پلیمرگلپایگان ۳۳۶,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰*۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۴۵
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۱۰*۶۳ پلیمرگلپایگان ۴۶۵,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۳۶
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه۱۱۰*۹۰ پلیمرگلپایگان ۵۵۴,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۲۵
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۲۵*۱۱۰ پلیمرگلپایگان ۷۳۲,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۷
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۱۰*۱۶۰ پلیمرگلپایگان ۹۴۹,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۲
سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه ۱۲۵*۱۶۰پلیمرگلپایگان ۹۷۹,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ تعداد: ۱۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________