تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
موفه پلیمرگلپایگان ۸۸,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
موفه پلیمرگلپایگان ۱۴۴,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
موفه پلیمرگلپایگان ۱۹۴,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
موفه پلیمرگلپایگان ۲۴۲,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+