تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۴۲۰,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۵۳۵,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۵۵۴,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۷۷۵,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۸۸۱,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۱,۲۴۳,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله پلیمر گلپایگان ۱,۲۹۱,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+