تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل هم مرکز پلیمرگلپایگان ۸۸,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تبدیل هم مرکز پلیمرگلپایگان ۱۵۷,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تبدیل هم مرکز پلیمرگلپایگان ۱۹۶,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تبدیل هم مرکز پلیمرگلپایگان ۲۹۵,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تبدیل هم مرکز پلیمرگلپایگان ۴۳۳,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تبدیل هم مرکز پلیمرگلپایگان ۴۹۷,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰*۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+