تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون پایه دار پلیمرگلپایگان ۲۱۱,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سیفون پایه دار پلیمرگلپایگان ۴۲۱,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سیفون پایه دار پلیمرگلپایگان ۷۱۵,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سیفون پایه دار پلیمرگلپایگان ۶۸۵,۷۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+