تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش پلیمرگلپایگان ۵۳,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درپوش پلیمرگلپایگان ۱۲۴,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درپوش پلیمرگلپایگان ۱۵۹,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درپوش پلیمرگلپایگان ۲۹۱,۶۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درپوش پلیمرگلپایگان ۴۲۴,۲۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+