تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان ۱۵۷,۴۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان ۲۹۵,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۹۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان ۴۵۱,۸۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان ۵۰۶,۳۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان ۱,۰۳۹,۵۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+