تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
شیریکطرفه قفلدارچسبی پلیمرگلپایگان ۵,۱۳۵,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
شیریکطرفه قفلدارچسبی پلیمرگلپایگان ۵,۸۵۲,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
شیریکطرفه قفلدارچسبی پلیمرگلپایگان ۶,۱۵۳,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۱۶۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
شیریکطرفه قفلدارچسبی پلیمرگلپایگان ۸,۷۹۱,۰۰۰ ریال پلیمر گلپایگان
۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+