تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۵سانتی متری ۱۱۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۵سانتی متری ۱۶۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۵۰سانتی متری ۲۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۰۰سانتی متری ۴۲۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۰۰سانتی متری ۷۸۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۳۰۰سانتی متری ۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۵سانتی متری ۱۷۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۵سانتی متری ۲۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۵۰سانتی متری ۳۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۰۰سانتی متری ۶۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+