تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۵۰ سانتی متری ۲۵۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۱۰۰ سانتی متری ۴۴۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۲۰۰ سانتی متری ۸۰۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۵۰ سانتی متری ۳۹۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۱۰۰ سانتی متری ۷۱۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۲۵۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۵۰ سانتی متری ۸۳۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لوله دوسرسوکت پوشفیت سایلنت نیوفلکس - ۱۰۰ سانتی متری ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+