تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن پوش فیت نیوفلکس سایلنت ۱۳۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
بوشن پوش فیت نیوفلکس سایلنت ۱۸۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
بوشن پوش فیت نیوفلکس سایلنت ۳۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
بوشن پوش فیت نیوفلکس سایلنت ۵۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
بوشن پوش فیت نیوفلکس سایلنت ۸۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+