تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس سایلنت ۱۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس سایلنت ۲۴۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس سایلنت ۲۸۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس سایلنت ۳۷۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس سایلنت ۵۹۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس سایلنت ۶۲۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+