تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۹۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۱۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۵۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۴۵ درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۰۲۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+