تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۱۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۰۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۵۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۶۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
زانو۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۲۰۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+