تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۸۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۶۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۳۴۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۹۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۶۰۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۷۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۹۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۱۱۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۵۵۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۷۰۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+