تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۷۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۳۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۲۹۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۴۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۷۱۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۷۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۹۲۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۲۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱,۴۰۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰*۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+