تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۵۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۱۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۱۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس ۳۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+