تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون یک تکه پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله سوکت دار/۶۰ سانتی متر ۱,۰۰۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله سوکت دار/۹۰ سانتی متر ۱,۱۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله سوکت دار/۲۵ سانتی متر ۱,۹۱۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله سوکت دار/۳۵ سانتی متر ۲,۰۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله سوکت دار/۶۰ سانتی متر ۲,۲۹۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+