تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۶۰ سانتی متر ۷۷۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۲۰ سانتی متر ۵۷۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۷۵ سانتی متر ۸۲۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۹۰ سانتی متر ۸۹۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۶۰ سانتی متر ۸۸۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۲۰ سانتی متر ۶۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۷۵ سانتی متر ۹۲۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۹۰ سانتی متر ۱,۰۰۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۱۲۵ / ۶۰ سانتی متر ۲,۲۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت سایلنت نیوفلکس - با لوله ۱۲۵ / ۲۰ سانتی متر ۱,۶۶۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+