تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تیغه برش دستگاه نیوفلکس( ضخامت ۳/۶ mm - قطر سوراخ ۴mm) ۷۹۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۲۲x15mm ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
دستگاه برش و پخ لوله با سه پايه مربوطه ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
قالب دستگاه برش و پخ لوله ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
قالب دستگاه برش و پخ لوله ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
قالب دستگاه برش و پخ لوله ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
قالب دستگاه برش و پخ لوله ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
جعبه ابزار كامل تست (استاپر) ۱۳,۹۷۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
ابزار تست (استاپر) ۴,۱۸۱,۷۵۰ ریال نیوفلکس
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لاستيك يدك استاپرسایلنت نیوفلکس ۶۲۹,۹۵۰ ریال نیوفلکس
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
بست آویز لوله طرح جدید ۱۳۵,۷۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+