تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۵۰۰ سانتی متری ۱۹۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۱۰۰۰ سانتی متری ۳۴۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۲۰۰۰ سانتی متری ۶۰۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۳۰۰۰ سانتی متری ۸۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۵۰۰ سانتی متری ۲۸۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۱۰۰۰ سانتی متری ۴۹۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۲۰۰۰ سانتی متری ۸۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۳۰۰۰ سانتی متری ۱,۲۲۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۵۰۰ سانتی متری ۳۲۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله دوسرسوکت پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۱۰۰۰ سانتی متری ۵۹۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+