تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۱۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
بوشن پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۳۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
بوشن پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۵۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
بوشن پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۰۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
بوشن پوشفیت نیوفلکس گروه B ۳۰۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
بوشن پوشفیت نیوفلکس گروه B ۴۲۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
بوشن پوشفیت نیوفلکس گروه B ۶۷۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+