تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۴۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۱۵۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۲۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۲۴۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت نیوفلکس گروه B ۳۰۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+