تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۲۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۳۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۴۲۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۸۱۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+