تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۹۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۴۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۱۷۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۴۱۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۵۱۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه B نیوفلکس ۹۹۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+