تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۵۰سانتی متری ۹۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۲۵۰سانتی متری ۱۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۵۰۰سانتی متری ۱۷۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۰۰۰سانتی متری ۳۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۲۰۰۰سانتی متری ۵۹۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۳۰۰۰سانتی متری ۸۴۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۵۰سانتی متری ۱۲۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۲۵۰سانتی متری ۱۵۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۵۰۰ سانتی متری ۲۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
لوله پوشفیت یکسر سوکت گروه B نیوفلکس- ۱۰۰۰سانتی متری ۴۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+