تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۵۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۸۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۱۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۲۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۳۳۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۹۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۳۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۳۴۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۳۶۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
سه راه ۴۵ درجه پوشفیت گروهB نیوفلکس ۴۵۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+