تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۴۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۶۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۰۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
درپوش پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۴۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+