تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
دریچه بازدید پوشفیت گروهB نیوفلکس ۲۷۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
دریچه بازدید پوشفیت گروهB نیوفلکس ۴۱۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
دریچه بازدید پوشفیت گروهB نیوفلکس ۵۵۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
دریچه بازدید پوشفیت گروهB نیوفلکس ۶۷۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
دریچه بازدید پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱,۰۱۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+