تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۲۵سانتی متر ۱,۵۶۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۳۵سانتی متر ۱,۷۱۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
سیفون یک تکه با لوله سوکت دار پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۶۰سانتی متر ۲,۰۴۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+