تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
عصایی پشت بام پوشفیت گروهB نیوفلکس ۷۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
عصایی پشت بام پوشفیت گروهB نیوفلکس ۱,۰۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
عصایی پشت بام (با لوله) پوشفیت گروهB نیوفلکس - ۲۰۰سانتی متر ۱,۲۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۲۹,۷۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۴۸,۳۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۵۷,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۷۶,۱۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۲۰۳,۲۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۲۲۴,۷۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
بست رایزر لوله طرح جدید پوشفیت گروه Bنیوفلکس ۱۰۸,۹۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+