تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۵۰۰سانتی متری ۲۱۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۱۰۰۰سانتی متری ۳۸۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۲۰۰۰سانتی متری ۶۷۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۳۰۰۰سانتی متری ۹۶۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۵۰۰سانتی متری ۳۱۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۱۰۰۰سانتی متری ۵۵۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۲۰۰۰سانتی متری ۹۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۳۰۰۰سانتی متری ۱,۳۷۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۵۰۰سانتی متری ۳۸۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت گروه ِBD نیوفلکس- ۱۰۰۰سانتی متری ۷۰۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+