تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۲۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۴۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۶۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۱۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۲۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۴۵۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
بوشن پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۷۳۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+