تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۳۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۴۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۴۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۶۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۳۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۵۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۶۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
تبدیل خارج ازمرکز پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۳۲۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+